Tag: elewacja

Ocena nośności konstrukcji

Podstawowym elementem oceny nośności konstrukcji jest jej prawidłowe rozpoznanie. W tym celu prowadzimy oględziny, inwentaryzację oraz następnie dokonujemy szczegółowego rozpoznania konstrukcji z wykorzystaniem najnowocześniejszego dostępnego sprzętu, który pozwala na ograniczenie czasu realizacji...

Elewacje i ocieplenia

Elewacje obiektów budowlanych są istotne z punktu widzenia właściciela ponieważ stanowią istotną barierę przed działaniem warunków zewnętrznych, ale również są wizytówka obiektu. Dlatego odpowiednie przygotowanie, kontrola wykonania prac, a także ewentualne naprawy...

Termowizja

W badaniach termowizyjnych wykorzystujemy pomiar promieniowania cieplnego odbijającego się od badanych elementów. Głównie badanie to przeprowadza się przy ocenie jakościowej wykonania izolacji termicznej budynków, w tym głównie przegród zewnętrznych. Dzięki wytypowaniu miejsc...

Konstrukcje żelbetowe, betonowe oraz stalowe

W przypadku diagnozowania konstrukcji żelbetowych jedną z najistotniejszych rzeczy jest inwentaryzacja geometryczna i inwentaryzacja uszkodzeń elementów konstrukcyjnych. Na podstawie wstępnych oględzin i własnego doświadczenia dobieramy zakres badań i potrzebnych analiz do określenia...

Konstrukcje murowe, drewniane oraz mykologia

Konstrukcje murowe to zazwyczaj ciekawe i bardziej złożone tematy w realizacji. W Warszawie realizacja ekspertyz i badań to często eksploracja zapomnianej i często zmienianej konstrukcji. Szczególną ciekawość wzbudzają budynki i obiekty zabytkowe....

Posadzki przemysłowe

Temat posadzek przemysłowych jest nam najbardziej bliski z uwagi, iż duża część naszych ekspertyz, badań oraz analiz skupiała się właśnie na tym zagadnieniu. Opracowaliśmy dokumentacje w zakresie określenia przyczyn spękania, rozwarstwienia czy...
Made with ♥ by jcd.pl