Opinie, ekspertyzy techniczne, kompleksowe badania diagnostyczne

Doradztwo techniczne i technologiczne

Opinie hydrogeologiczne i geologiczne

Obsługa laboratoryjna budowy

Opracowania Breeam Pol03

Chcielibyśmy zaprezentować naszą firmę działającą w branży budowlanej. Nasz zespół tworzy grono inżynierów budownictwa. Działając wspólnie od wielu lat stworzyliśmy własną spółkę KMD Diagnostyka Budowli o charakterze doradczym i eksperckim w zakresie budownictwa kubaturowego i inżynieryjnego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji ekspertyz i opinii technicznych. Opracowaliśmy, działając wspólnie oraz we współpracy z zaprzyjaźnionymi rzeczoznawcami i biegłymi sądowymi, ponad 200 ekspertyz i opinii. Nie są nam obce realizacje ekspertyz i badań na obiektach przemysłowych – elektrowniach, oczyszczalniach ścieków, halach produkcyjnych; obiektach inżynieryjnych – obiektach linii kolejowych, drogowych, nabrzeżach czy śluzach; obiektach zabytkowych – murowanych czy drewnianych. Realizowaliśmy opracowania między innymi dla najbardziej charakterystycznych obiektów Warszawy, Gdańska, Wrocławia.

Z początkiem 2019 roku rozwijamy działalność w zakresie obsługi laboratoryjnej budów dla badań mieszanki betonowej. W chwili obecnej prowadzimy obsługę budów na terenie Warszawy oraz Gdańska.

Działamy na teranie całej Polski. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i oczywiście do współpracy.

Oferta

Główny zakres naszej działalności to wykonywania opinii i ekspertyz obiektów budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego. Specjalizujemy się w diagnostyce i ocenie stanu technicznego budynków żelbetowych oraz murowych. Pod kątem mykologicznym oceniamy zarówno elementy drewniane konstrukcji, jak i diagnozujemy przyczyny zawilgocenia i porażenia biologicznego obiektów. Specjalizujemy się w ocenie przyczyn uszkodzeń posadzek przemysłowych oraz określeniu ich dopuszczalnej nośności przy zmianie funkcji.

Przy wykonywaniu opracowań wykorzystujemy głównie własny sprzęt diagnostyczny, co pozwala nam na obniżenie kosztów realizacji opracowań oraz ich szybszą realizację.  W ostatnim czasie rozwijamy swoją działalność z zakresu certyfikacji Breeam w zakresie Pol3 oraz opracowań hydrogeologicznych a także geologii inżynierskiej

W zakresie obsługi laboratoryjnej budów prowadzimy badania mieszanki betonowej dostarczanej do wbudowania. W chwili obecnej prowadzimy obsługę budów na terenie Warszawy oraz Gdańska.

 

Opinie i ekspertyzy posadzek przemysłowych z zakresu określenia występowania uszkodzeń oraz określenia nośności

Badanie ścieralności BCA

Opinie i kompleksowe badania obiektów inżynieryjnych

Ekspertyzy i opinie stanu technicznego zabytkowych obiektów murowanych

Ekspertyzy i opinie dla obiektów przemysłowych

Opinie mykologiczne

Badania georadarowe

Publikacje

11/2018 Inżynier budownictwa - Badania odporności na ścieranie metodą BCA

6/2017  Inżynier budownictwa – Wykorzystanie georadaru w diagnostyce konstrukcji budowlanych

4/2017 Przegląd budowlany – Parametry wytrzymałościowe podkładów podłogowych wyznaczane różnymi metodami

2/2017  Inżynier budownictwa – Posadzki przemysłowe. Problemy eksploatacyjne warstwy wykończeniowej utwardzanej powierzchniowo

11/2015 Materiały budowlane – Podkłady podłogowe. Wymagania, projektowanie, wykonawstwo

5/2015 Przegląd budowlany – Wykorzystanie urządzeń ferromagnetycznych w diagnostyce konstrukcji budowlanych

Siedziba firmy

KMD Diagnostyka Budowli Sp. z o.o.

ul. Konotopska 4 pokój 218

05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP 739 388 80 25       KRS 0000632960

 

 

Oddział Gdańsk

Al. Grunwaldzka 303

80-314 Gdańsk

llll


Kontakt

biuro@kmddiagnostykabudowli.pl


Maciej Warzocha

region mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie, lubuskie, lubelskie, świętokrzyskie

maciej@kmddb.pl

tel. 792 171 811


Damian Urbanowicz

region mazowieckie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie...

damian@kmddb.pl..

tel. 666 861 933...


Karol Sadłowski

region pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie

karol@kmddb.pl

tel. 730 160 360