office (1)

Opinie i ekspertyzy
techniczne

hammer

Kompleksowe badania
diagnostyczne

tenant

Doradztwo techniczne
i technologiczne

water

Analiza ryzyka dla ujęć
wód podziemnych

national-park

Opinie hydrogeologiczne
i geologiczne

eco-home

Certyfikacja Breeam POL03

background
quote

O nas

KMD Diagnostyka Budowli to spółka o charakterze doradczym i eksperckim w zakresie budownictwa kubaturowego i inżynieryjnego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji ekspertyz i opinii technicznych. Opracowaliśmy, działając wspólnie oraz we współpracy z zaprzyjaźnionymi rzeczoznawcami i biegłymi sądowymi, ponad 300 ekspertyz i opinii. Nie są nam obce realizacje ekspertyz i badań na obiektach przemysłowych – elektrowniach, oczyszczalniach ścieków, halach produkcyjnych; obiektach inżynieryjnych – obiektach linii kolejowych, drogowych, nabrzeżach czy śluzach; obiektach zabytkowych – murowanych czy drewnianych. Realizowaliśmy opracowania między innymi dla najbardziej charakterystycznych obiektów Warszawy, Gdańska, Wrocławia.

Specjalizujemy się w diagnostyce konstrukcji żelbetowych oraz posadzek przemysłowych.

Z końcem 2019 roku obsługę laboratoryjną budów przekazaliśmy zaprzyjaźnionej spółce Laboratorium Badań Betonu Michał Jankowski. Prosimy o kontakt z nimi w tym zakresie www.lbb.com.pl

Z początkiem 2020 roku tworzymy nowy dział z zakresu geologii oraz ochrony środowiska. Rozwijamy działalność w zakresie opracowania Breeam z zakresu POL03, opinii hydrogeologicznych oraz analiz ryzyka ujęć wód podziemnych.

Działamy na teranie całej Polski. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i oczywiście do współpracy.

320

Zrealizowane projekty

250

Wykonane ekspertyzy i opinie

2000000

Kubatura obiektów

Oferta

Główny zakres naszej działalności to wykonywania opinii i ekspertyz obiektów budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego. Specjalizujemy się w diagnostyce i ocenie stanu technicznego budynków żelbetowych oraz murowych. Pod kątem mykologicznym oceniamy zarówno elementy drewniane konstrukcji, jak i diagnozujemy przyczyny zawilgocenia i porażenia biologicznego obiektów. Specjalizujemy się w ocenie przyczyn uszkodzeń posadzek przemysłowych oraz określeniu ich dopuszczalnej nośności przy zmianie funkcji.

Przy wykonywaniu opracowań wykorzystujemy głównie własny sprzęt diagnostyczny, co pozwala nam na obniżenie kosztów realizacji opracowań oraz ich szybszą realizację. Dysponujemy najnowocześniejszymi urządzeniami diagnostycznymi dostępnymi na rynku - georadar Proceq GPR, skanery ferromagnetyczne Hilti PS200, Proceq Profometer PM630, aparat do badania BCA, twardościomierze do stali Proceq, urządzenie ultradźwiękowe Proceq PM250, wilgotnościomierze Trotec i wiele mniejszego wyposażenia.

Z zakresu certyfikacji Breeam wykonujemy analizy w zakresie Pol03.

W temacie geologii, hydrogeologii oraz ochrony środowiska opracowujemy również analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych.

Działamy w grupie firm doradczych

Z zakresu geologii, ochrony środowiska, obsługi laboratoryjnej budów oraz napraw konstrukcji możemy polecić współpracę z:

Made with ♥ by jcd.pl