Stałe modernizacje infrastruktury drogowej oraz kolejowej prowadzone w Polsce wymuszają na zarządcach stałe rozbudowy sieci połączeń i dostosowywanie ich do nowych obciążeń.

W zakresie swojej działalności możemy zaproponować badania mające na celu określenie wytrzymałości betonu i elementów murowych oraz kamiennych na ściskanie na podstawie odwiertów rdzeniowych. Określenie rozkładu, średnicy i rodzaju prętów zbrojeniowych przy wykorzystaniu skanera ferromagnetycznego. Badanie czynników korozyjnych na konstrukcje betonowe oraz murowe. W przypadku konstrukcji stalowych sprawdzenie składu chemicznego stali, badanie wytrzymałości na rozciąganie czy twardości.

W dorobku swoich prac możemy pochwalić się zaangażowaniem w realizacji kompleksowych badań i oceny stanu technicznego dla linii kolejowych LK 9 Warszawa- Radom, LK 219 Szczytno-Ełk, LK 216 Działdowo-Olsztyn, E20 Warszawa-Siedlce, LK E65 CMK Grodzisk-Zawiercie, LK 275 Żagań-Guben oraz obiektów Dworca Centralnego i Śródmieście oraz tunelu Średnicowego w Warszawie.