Monitoring pomiaru szkodliwości drgań przekazywanych przez grunt na budynki sąsiadujące podczas prac związanych z pogrążaniem profili stalowych zabezpieczających wykop.

Zakres badań obejmował:

  • pomiar amplitud przyspieszeń pionowych i poziomych obiektu,
  • określenie częstotliwości drgań wzbudzonych.