Publikacje

12/2020 Inżynier budownictwa - Wykorzystanie nieniszczących badań diagnostycznych w praktyce

11/2018 Inżynier budownictwa - Badania odporności na ścieranie metodą BCA

6/2017  Inżynier budownictwa – Wykorzystanie georadaru w diagnostyce konstrukcji budowlanych

4/2017 Przegląd budowlany – Parametry wytrzymałościowe podkładów podłogowych wyznaczane różnymi metodami

2/2017  Inżynier budownictwa – Posadzki przemysłowe. Problemy eksploatacyjne warstwy wykończeniowej utwardzanej powierzchniowo

11/2015 Materiały budowlane – Podkłady podłogowe. Wymagania, projektowanie, wykonawstwo

5/2015 Przegląd budowlany – Wykorzystanie urządzeń ferromagnetycznych w diagnostyce konstrukcji budowlanych

Made with ♥ by jcd.pl