Konstrukcje żelbetowe, betonowe oraz stalowe

W przypadku diagnozowania konstrukcji żelbetowych jedną z najistotniejszych rzeczy jest inwentaryzacja geometryczna i inwentaryzacja uszkodzeń elementów konstrukcyjnych. Na podstawie wstępnych oględzin i własnego doświadczenia dobieramy zakres badań i potrzebnych analiz do określenia przyczyn wystąpienia uszkodzeń oraz do oceny stanu technicznego obiektu.

Wykonujemy oceny stanu technicznego obiektów, określamy przyczyny ich uszkodzeń oraz analizujemy możliwości zmiany funkcji czy nadbudowy i rozbudowy obiektów.

Do najciekawszych obiektów przy których nasz zespół brał udział należą: Dworzec Centralny w Warszawie, Huta Katowice, Elektrownia Bogatynia, Oczyszczalnie Ścieków na terenie Warszawy i Gdańska, biurowce i obiekty handlowe na terenie Polski.

 

 

Wykonujemy badania diagnostyczne z zakresu:

- określenie wytrzymałości betonu na ściskanie na podstawie odwiertów rdzeniowych,

- określenie wytrzymałości betonu na ściskanie na podstawie badań sklerometrycznych,

- określenie rozkładu prętów zbrojeniowych metodą ferromagnetyczną wraz z wykonaniem odkrywek prętów zbrojeniowych sprawdzających średnicę i rodzaj prętów zbrojeniowych,

- określenie stopnia skarbonatyzowania betonu,

- sprawdzenie zawartości środków chemicznych w betonie (chlorki, siarczany, azotany),

- oznaczenie przyczepności przez odrywanie metodą pull-off

- określenie siły wyrywającej kotwy wklejane,

- określenie wilgotności elementów metodą mikrofalową lub karbidową.

- badania twardości stali metodą Leeba

- określenie wytrzymałości stali na rozciąganie

- określenie składu chemicznego stali

- ocena spawalności stali,

- badanie udarności stali

Siedziba firmy

KMD Diagnostyka Budowli Sp. z o.o.

ul. Konotopska 4 pokój 218

05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP 739 388 80 25       KRS 0000632960

 

 

Oddział Gdańsk

Al. Grunwaldzka 303

80-314 Gdańsk

llll


Kontakt

biuro@kmddiagnostykabudowli.pl


Maciej Warzocha

region mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie, lubuskie, lubelskie, świętokrzyskie

maciej@kmddb.pl

tel. 792 171 811


Damian Urbanowicz

region mazowieckie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie...

damian@kmddb.pl..

tel. 666 861 933...


Karol Sadłowski

region pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie

karol@kmddb.pl

tel. 730 160 360