Konstrukcje żelbetowe, betonowe oraz stalowe

W przypadku diagnozowania konstrukcji żelbetowych jedną z najistotniejszych rzeczy jest inwentaryzacja geometryczna i inwentaryzacja uszkodzeń elementów konstrukcyjnych. Na podstawie wstępnych oględzin i własnego doświadczenia dobieramy zakres badań i potrzebnych analiz do określenia przyczyn wystąpienia uszkodzeń oraz do oceny stanu technicznego obiektu.

Wykonujemy oceny stanu technicznego obiektów, określamy przyczyny ich uszkodzeń oraz analizujemy możliwości zmiany funkcji czy nadbudowy i rozbudowy obiektów.

Do najciekawszych obiektów przy których nasz zespół brał udział należą: Dworzec Centralny w Warszawie, Huta Katowice, Elektrownia Bogatynia, Oczyszczalnie Ścieków na terenie Warszawy i Gdańska, biurowce i obiekty handlowe na terenie Polski.

 

 

Wykonujemy badania diagnostyczne z zakresu:

- określenie wytrzymałości betonu na ściskanie na podstawie odwiertów rdzeniowych,

- określenie wytrzymałości betonu na ściskanie na podstawie badań sklerometrycznych,

- określenie rozkładu prętów zbrojeniowych metodą ferromagnetyczną wraz z wykonaniem odkrywek prętów zbrojeniowych sprawdzających średnicę i rodzaj prętów zbrojeniowych,

- określenie stopnia skarbonatyzowania betonu,

- sprawdzenie zawartości środków chemicznych w betonie (chlorki, siarczany, azotany),

- oznaczenie przyczepności przez odrywanie metodą pull-off

- określenie siły wyrywającej kotwy wklejane,

- określenie wilgotności elementów metodą mikrofalową lub karbidową.

- badania twardości stali metodą Leeba

- określenie wytrzymałości stali na rozciąganie

- określenie składu chemicznego stali

- ocena spawalności stali,

- badanie udarności stali

Siedziba firmy

KMD Diagnostyka Budowli Sp. z o.o.

ul. Trylińskiego 2

10-683 Olsztyn

NIP 739 388 80 25       KRS 0000632960

 

Oddział Warszawa

ul. Konotopska 4 pokój 218

05-850 Ożarów Mazowiecki

 

Oddział Gdańsk

Al. Grunwaldzka 303

80-314 Gdańsk

llll


Kontakt

biuro@kmddiagnostykabudowli.pl


Maciej Warzocha

region mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie, lubuskie, lubelskie, świętokrzyskie

tel. 792 171 811


Damian Urbanowicz

region mazowieckie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie...

tel. 666 861 933...


Karol Sadłowski

region pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie

tel. 730 160 360