Geologia inżynierska

Poza badaniami technicznymi działamy również w zakresie geologii i hydrogeologii.

W zakresie geologii inżynierskiej proponujemy:

 • rozpoznanie budowy geologicznej przypowierzchniowej warstwy gruntów i skał,
 • ocena warunków gruntowo-wodnych na potrzeby nowych inwestycji,
 • projektowanie, wykonywanie i dokumentowanie otworów badawczych (piezometrów),
 • badania geologiczno-inżynierskie i geotechniczne dla potrzeb projektowania i realizacji obiektów budowlanych,
 • opracowanie opinii geotechnicznych, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektów geotechnicznych, projektów robót geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskich,
 • nadzory geologiczne i geotechniczne budów w zakresie robót ziemnych, odbiory wykopów fundamentowych i drogowych oraz nasypów,

 


 

Hydrogeologia

W zakresie hydrogeologii proponujemy:

 • wykonywanie opinii i ekspertyz hydrogeologicznych,
 • opinie hydrogeologiczne o stanie technicznym ujęcia,
 • diagnostyka stanu technicznego otworów studziennych,
 • likwidacja otworów wiertniczych czy studziennych – projektowanie, wykonywanie, nadzór geologiczny oraz dokumentowanie,
 • opracowanie operatów wodnoprawnych,
 • pomiary natężenia przepływów w ciekach w ramach badań hydrologicznych,

Siedziba firmy

KMD Diagnostyka Budowli Sp. z o.o.

ul. Trylińskiego 2

10-683 Olsztyn

NIP 739 388 80 25       KRS 0000632960

 

Oddział Warszawa

ul. Konotopska 4 pokój 218

05-850 Ożarów Mazowiecki

 

Oddział Gdańsk

Al. Grunwaldzka 303

80-314 Gdańsk

llll


Kontakt

biuro@kmddiagnostykabudowli.pl


Maciej Warzocha

region mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie, lubuskie, lubelskie, świętokrzyskie

tel. 792 171 811


Damian Urbanowicz

region mazowieckie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie...

tel. 666 861 933...


Karol Sadłowski

region pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie

tel. 730 160 360