Geologia inżynierska

Poza badaniami technicznymi działamy również w zakresie geologii i hydrogeologii.

W zakresie geologii inżynierskiej proponujemy:

 • rozpoznanie budowy geologicznej przypowierzchniowej warstwy gruntów i skał,
 • ocena warunków gruntowo-wodnych na potrzeby nowych inwestycji,
 • projektowanie, wykonywanie i dokumentowanie otworów badawczych (piezometrów),
 • badania geologiczno-inżynierskie i geotechniczne dla potrzeb projektowania i realizacji obiektów budowlanych,
 • opracowanie opinii geotechnicznych, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektów geotechnicznych, projektów robót geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskich,
 • nadzory geologiczne i geotechniczne budów w zakresie robót ziemnych, odbiory wykopów fundamentowych i drogowych oraz nasypów,

 


 

Hydrogeologia

W zakresie hydrogeologii proponujemy:

 • wykonywanie opinii i ekspertyz hydrogeologicznych,
 • opinie hydrogeologiczne o stanie technicznym ujęcia,
 • diagnostyka stanu technicznego otworów studziennych,
 • likwidacja otworów wiertniczych czy studziennych – projektowanie, wykonywanie, nadzór geologiczny oraz dokumentowanie,
 • opracowanie operatów wodnoprawnych,
 • pomiary natężenia przepływów w ciekach w ramach badań hydrologicznych,

Siedziba firmy

KMD Diagnostyka Budowli Sp. z o.o.

ul. Konotopska 4 pokój 218

05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP 739 388 80 25       KRS 0000632960

 

 

Oddział Gdańsk

Al. Grunwaldzka 303

80-314 Gdańsk

llll


Kontakt

biuro@kmddiagnostykabudowli.pl


Maciej Warzocha

region mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie, lubuskie, lubelskie, świętokrzyskie

maciej@kmddb.pl

tel. 792 171 811


Damian Urbanowicz

region mazowieckie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie...

damian@kmddb.pl..

tel. 666 861 933...


Karol Sadłowski

region pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie

karol@kmddb.pl

tel. 730 160 360