Autor: osik

Konstrukcje żelbetowe, betonowe oraz stalowe

W przypadku diagnozowania konstrukcji żelbetowych jedną z najistotniejszych rzeczy jest inwentaryzacja geometryczna i inwentaryzacja uszkodzeń elementów konstrukcyjnych. Na podstawie wstępnych oględzin i własnego doświadczenia dobieramy zakres badań i potrzebnych analiz do określenia...

Konstrukcje murowe, drewniane oraz mykologia

Konstrukcje murowe to zazwyczaj ciekawe i bardziej złożone tematy w realizacji. W Warszawie realizacja ekspertyz i badań to często eksploracja zapomnianej i często zmienianej konstrukcji. Szczególną ciekawość wzbudzają budynki i obiekty zabytkowe....

Posadzki przemysłowe

Temat posadzek przemysłowych jest nam najbardziej bliski z uwagi, iż duża część naszych ekspertyz, badań oraz analiz skupiała się właśnie na tym zagadnieniu. Opracowaliśmy dokumentacje w zakresie określenia przyczyn spękania, rozwarstwienia czy...

Badania nieniszczące i defektoskopowe

Rozwój nowoczesnych technik diagnostycznych pozwala przyśpieszyć diagnostykę konstrukcji budowlanych przy jednoczesnym zmniejszeniu uszkodzenia elementów i zwiększenia dokładności wskazań. Odpowiednio dobrany program badań pozwoli między innymi na określenie rozkładu zbrojenia dwóch siatek zbrojeniowych...

Certyfikacja Breeam Pol3

Rozwój technologii i ogólnoświatowa dbałość o środowisko wymagana na inwestorach i wykonawcach dbanie o środowisko. Nowo wznoszone budynki stają się bardziej przyjazne środowisku i ludziom, którzy z nich korzystają. Z tego względu...

Geologia inżynierska i hydrogeologia

Poza badaniami technicznymi działamy również w zakresie geologii i hydrogeologii. W zakresie geologii inżynierskiej proponujemy: rozpoznanie budowy geologicznej przypowierzchniowej warstwy gruntów i skał, ocena warunków gruntowo-wodnych na potrzeby nowych inwestycji, projektowanie, wykonywanie...

Monitorowanie drgań

Monitoring pomiaru szkodliwości drgań przekazywanych przez grunt na budynki sąsiadujące podczas prac związanych z pogrążaniem profili stalowych zabezpieczających wykop. Zakres badań obejmował: pomiar amplitud przyspieszeń pionowych i poziomych obiektu, określenie częstotliwości drgań...
Made with ♥ by jcd.pl