Autor: Damian Urbanowicz

Ocena nośności konstrukcji

Podstawowym elementem oceny nośności konstrukcji jest jej prawidłowe rozpoznanie. W tym celu prowadzimy oględziny, inwentaryzację oraz następnie dokonujemy szczegółowego rozpoznania konstrukcji z wykorzystaniem najnowocześniejszego dostępnego sprzętu, który pozwala na ograniczenie czasu realizacji...

Elewacje i ocieplenia

Elewacje obiektów budowlanych są istotne z punktu widzenia właściciela ponieważ stanowią istotną barierę przed działaniem warunków zewnętrznych, ale również są wizytówka obiektu. Dlatego odpowiednie przygotowanie, kontrola wykonania prac, a także ewentualne naprawy...

Termowizja

W badaniach termowizyjnych wykorzystujemy pomiar promieniowania cieplnego odbijającego się od badanych elementów. Głównie badanie to przeprowadza się przy ocenie jakościowej wykonania izolacji termicznej budynków, w tym głównie przegród zewnętrznych. Dzięki wytypowaniu miejsc...

Podwodne badania diagnostyczne

Wykonujemy podwodne badania diagnostyczne w zakresie: – wykonywanie pomiarów geometrycznych podwodnej części konstrukcji, – podwodne inwentaryzacje uszkodzeń elementów konstrukcyjnych, – pobranie materiału oraz wykonanie do badań wytrzymałościowych, – pobranie materiału oraz wykonanie…

Made with ♥ by jcd.pl