Podstawowym elementem oceny nośności konstrukcji jest jej prawidłowe rozpoznanie. W tym celu prowadzimy oględziny, inwentaryzację oraz następnie dokonujemy szczegółowego rozpoznania konstrukcji z wykorzystaniem najnowocześniejszego dostępnego sprzętu, który pozwala na ograniczenie czasu realizacji badań, zwiększenie dokładności badań oraz obniżenie kosztów całego opracowania. Istotą diagnostyki jest rozpoznanie układu konstrukcyjnego oraz zdefiniowanie parametrów materiałowych poszczególnych elementów. W tym celu wykonujemy rozpoznanie metodami  ferromagnetycznymi, georadarowymi czy ultradźwiękowymi. Wykonujemy szereg odkrywek, badań materiałowych jak i również rozpoznanie podłoża gruntowego.

Specjalizujemy się w ocenie nośności elementów żelbetowych, murowych, posadzek przemysłowych jak i konstrukcji stalowych.