Elewacje obiektów budowlanych są istotne z punktu widzenia właściciela ponieważ stanowią istotną barierę przed działaniem warunków zewnętrznych, ale również są wizytówka obiektu. Dlatego odpowiednie przygotowanie, kontrola wykonania prac, a także ewentualne naprawy muszą być wykonywane jak najbardziej profesjonalnie by uniknąć kosztownych problemów w przyszłości.

Na podstawie wieloletniego doświadczenia i wykonanych wielu opinii technicznych w ramach swojej oferty świadczymy usługi takie jak:

– wykonanie opinii i ekspertyzy stanu technicznego elewacji nieocieplonej

– wykonanie opinii i ekspertyzy stanu technicznego elewacji ocieplonej w systemie ETICS

– przygotowanie zaleceń naprawczych dla elewacji

– kontrola i ocena prowadzonych prac elewacyjnych na wszystkich etapach wykonania systemu ETICS

– wykonanie odkrywek elewacji w systemach ETICS

– badanie wytrzymałości podłoża na odrywanie metodą pull-off

– badanie przyczepności warstw wierzchnich metodą pull-off

– badanie zawilgocenia (wilgotności) metodami nieniszczącymi

– badanie termograficzne (przy użyciu kamery termowizyjnej)