W badaniach termowizyjnych wykorzystujemy pomiar promieniowania cieplnego odbijającego się od badanych elementów. Głównie badanie to przeprowadza się przy ocenie jakościowej wykonania izolacji termicznej budynków, w tym głównie przegród zewnętrznych. Dzięki wytypowaniu miejsc o niższej emisyjności można wytypować potencjalne miejsca nieciągłości, tzw. mostków cieplnych i innych wad materiałowych.

Badanie termowizyjne może posłużyć przy określeniu miejscy występowania zawilgoceń oraz lokalizacji przebicia instalacji wodnej, czy elektrycznej.