Konstrukcje murowe to zazwyczaj ciekawe i bardziej złożone tematy w realizacji. W Warszawie realizacja ekspertyz i badań to często eksploracja zapomnianej i często zmienianej konstrukcji. Szczególną ciekawość wzbudzają budynki i obiekty zabytkowe.

Konstrukcje drewniane to najczęściej poszycie dachów, więźby drewniane oraz stropy budynków murowanych. Częstym problemem jest zagrożenie pożarem, porażenie grzybami pleśniowymi czy zbutwienie wywołane zawilgoceniem.

Mykologia to nie tylko porażenie grzybami pleśniowymi, domowymi czy żerowanie owadów. Często tematy mykologiczne związane są z diagnostyką zawilgocenia i zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Wykonujemy badania diagnostyczne z zakresu:

– określenie wytrzymałości na ściskanie niewbudowanych elementów konstrukcji zgodnie z normą PN-EN 772-1

– określenie wytrzymałości na ściskanie elementów murowych i zapraw na podstawie pobranych próbek rdzeniowych

– określenie zawilgocenia (wilgotności) metodami nieniszczącymi

– określenie zawilgocenia (wilgotności) metodami seminiszczącymi – metoda karbidowa CM

– określenie zawilgocenia (wilgotności) metodą suszarkowo-wagową

– wykonanie kompleksowej mapy zawilgocenia ścian obiektu

– określenie stopnia zasolenia ścian zgodnie z wytycznymi WTA

– ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza metodą sedymentacyjną,

– identyfikacji mykologiczna porażenia mikrobiologiczne owadami oraz grzybami,

Do najciekawszych obiektów przy których nasz zespół brał udział należą: Forty w Nysie, Zamek Królewski, Pałac w Wilanowie, kamienice i budynki ambasad.