Rozwój technologii i ogólnoświatowa dbałość o środowisko wymagana na inwestorach i wykonawcach dbanie o środowisko. Nowo wznoszone budynki stają się bardziej przyjazne środowisku i ludziom, którzy z nich korzystają. Z tego względu podlegają one wielokryterialnej ocenie jakości i wpływu na środowisko. Powszechnie stosowane systemy certyfikacji to BREEAM oraz LEED.

W zakresie certyfikacji Breeam oraz ochrony środowiska proponujemy wykonanie:

  • raportów Breeam z zakresu Pol3 ( w zakresie ryzyka powodziowego, oceny wielkości spływu powierzchniowego)
  • ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć
  • przeglądów ekologicznych istniejących zakładów przemysłowych oraz składowisk odpadów