Rozwój nowoczesnych technik diagnostycznych pozwala przyśpieszyć diagnostykę konstrukcji budowlanych przy jednoczesnym zmniejszeniu uszkodzenia elementów i zwiększenia dokładności wskazań.

Odpowiednio dobrany program badań pozwoli między innymi na określenie rozkładu zbrojenia dwóch siatek zbrojeniowych przy dostępie jednostronnym czy dla elementów o dużej grubości. Metody ultradźwiękowe posłużą w ocenie jednorodności struktury i ocenie grubości elementu czy występowaniu raków oraz delaminacji.

Wykonujemy badania diagnostyczne przy wykorzystaniu:

– metod ferromagnetycznych – Hilti PS200, Proceq Profometer PM630

– metod georadarowych – GPR Proceq Live GP8000

– metod ferromagnetyczno-georadarowych – Hilti PS1000

– badań ultradźwiękowych – Proceq Pundit ARRAY

– badań ultradźwiękowych – impact echo