Wykonujemy podwodne badania diagnostyczne w zakresie:

– wykonywanie pomiarów geometrycznych podwodnej części konstrukcji,

– podwodne inwentaryzacje uszkodzeń elementów konstrukcyjnych,

– pobranie materiału oraz wykonanie do badań wytrzymałościowych,

– pobranie materiału oraz wykonanie do badań chemicznych,

– podwodne oględziny elementów konstrukcji,

– wykonywanie filmów/zdjęć obrazujących stan konstrukcji,

Wykonujemy kompleksowe oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjnych znajdujących się pod lustrem wody. Określamy przyczyny ich uszkodzeń oraz analizujemy możliwości koniecznych napraw.

Do najciekawszych obiektów przy których nasz zespół brał udział należy zaliczyć  fragmenty nabrzeża w Gdańsku i Gdyni.